top of page

DET ETISKE RAMMEVERKET

Det etiske rammeverket

Seksjon 1
Sofrologer forplikter seg til å bekrefte likheten mellom mennesker og respektere deres originalitet og verdighet.

Seksjon 2
Sophrologists forplikter seg til å forby all propaganda eller religiøs eller ideologisk proselytisme innenfor deres kontorer eller intervensjonssteder. De forplikter seg til å kjempe mot alle sekteriske avvik de kan være vitne til.

Seksjon 3
Sofrologer forplikter seg til å respektere og beskytte den fysiske og psykologiske integriteten til menneskene under deres ansvar.

Seksjon 4
Sofrologer forplikter seg til å respektere konfidensialiteten til informasjonen som samles inn under deres individuelle eller gruppeakkompagnementer.

Seksjon 5
Sofrologer forplikter seg til å respektere og håndheve gjeldende lovgivning.

Seksjon 6
Sofrologer forplikter seg til å jevnlig oppdatere sine kunnskaper og ferdigheter for å møte publikums forventninger og utviklingen innen sofrologi.

Seksjon 7
Sofrologer forplikter seg til å formidle tilbud som er tydelige og forståelige for publikum. Disse tilbudene må definere metodene for akkompagnement, målsettingene og grensene for sofrologi.

Seksjon 8
Sofrologer forplikter seg til ikke å spre informasjon som kan villede publikum eller media eller skade profesjonens image.

Seksjon 9
Sofrologer forplikter seg til å bruke sin rett til retting overfor media for å bidra seriøst til informasjonen som formidles til allmennheten om sofrologi.

Seksjon 10
Sofrologer forplikter seg til å respektere de generelle konseptene og prinsippene for sofrologi. De forplikter seg også til ikke å forvrenge eller kombinere sofrologi med andre teknikker uten at deres klienter er informert.

Seksjon 11
Sofrologer forplikter seg til å respektere grensene for deres ferdigheter og henvise sine klienter til en annen fagperson når denne trenger behandling eller terapeutisk assistanse som ikke er innenfor deres kompetanse.

Seksjon 12
Sofrologer forplikter seg til ikke å erstatte helsepersonell, ikke gi
diagnoser, medisinske resepter og ikke forstyrre pågående medisinske behandlinger.

Seksjon 13
Sofrologer forplikter seg til å opprettholde sin yrkesetikk når de griper inn under myndighet av et selskap eller en organisasjon.

Seksjon 14
Sofrologer forplikter seg til så langt det er mulig å tilby en kollega til sine klienter når de ikke er i stand til å yte sine tjenester.

Seksjon 15
Sophrologists forplikter seg til å opprettholde broderlige forhold av respekt og høflighet, ærlighet og god tro med andre sophrologists.

Seksjon 16
Enhver sophrologist som ikke respekterer denne koden kan bli ekskludert fra Chambre Syndicale de Sophrologie.

bottom of page